19. 8. 2019  8:48 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
Názov témy anglicky: Calculation and design of low-temperature large-area heating system with heat pump heat pump
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Abstrakt: Energetická bilancia riešeného objektu. Stanovenie potrieb tepla a energie. Výpočet a návrh veľkoplošného podlahového vykurovania. Výpočet a návrh nízkoteplovodnej vykurovacej sústavy, od zdroja tepla až po poslednú veľkoplošnú vykurovaciu plochu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TZB technické zariadenia budov-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.