14. 10. 2019  15:17 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Revitalizácia Floriánskeho námestia a jeho okolia
Názov témy anglicky: Revitalisation of Floriánske square and its surroundings
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Abstrakt: Riešené územie sa nachádza v Bratislave, Mestská časť Staré Mesto. Koncept revitalizácie má priniesť funkčné a esteticky hodnotné riešenie verejného priestoru na Floriánskom námestí. Riešeným územím diplomovej práce je Floriánske námestie a verejné priestory v jeho okolí, siahajúce po Vazovovu ulicu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.