23. 8. 2019  17:22 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Revitalizácia lesoparku s rozhľadňou Červená veža na Rádiovom vŕšku v Piešťanoch
Názov témy anglicky: Revitalization of the forest park with the lookout tower The Red Tower on the Radio Hill in Piešťany
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Abstrakt: Riešením diplomovej práce má byť revitalizácia neudržiavaného lesoparku v Piešťanoch, ktorý bol pred pár rokmi obľúbeným miestom pre turistov. Jeho zanedbaním sa postupom času stal neatraktívnym priestorom a je potrebné ho zrevitalizovať. Diplomová práca poskytne komplexný architektonicko-krajinársky návrh, ktorý prinesie funkčné a esteticky hodnotné riešenie pre lesopark.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.