19. 9. 2019  12:23 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Revitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia.
Názov témy anglicky: Revitalization of Bratislava Forest Park.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá využitím priestoru Bratislavského lesoparku, pričom hlavným cieľom je vytvorenie návrhu, ktorý zohľadňuje celkové využitie priestoru v určitých častiach lesoparku, ktoré sú v súčasnosti nevyužívané. Lesopark má veľký potenciál pre relaxáciu v prírode, športovanie a rôzne iné voľnočasové aktivity.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.