Aug 20, 2019   3:28 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Krajinno-architektonické riešenie vybraného územia s využitím prvkov pre Handicapovaných
Title of topic in English: Landscape-architectural solution of selected area using elements for handicapped people.
State of topic: approved (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Summary: Cieľom práce je, okrem hodnotenia širších územných vzťahov a komplexnej analýzy riešeného územia vypracovaných na základne erénneho prieskumu a práce s mapovými podkladmi, najmä zakomponovanie drobných prvkov a náradí, potrebných k rozvoju pohybových aktivít zdravotne postihnutých, do výsledného projektu návrhu riešenia okolia vybranej vodnej nádrže. Projekt by mal byť určený pre handicapovaných na viacerých úrovniach, teda je potrebný návrh jednotlivých zón a atrakcií prispôsobiť pre zdravotne postihnutých na rôznych úrovniach. Je dôležité zónam dodať jednotný a usporiadaný ráz rešpektovaním základných krajinno-architektonických princípov tvorby krajiny ako aj ochrany krajiny a historických prvkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-KKP Landscaping and Landscape Planning-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.