Jul 21, 2019   11:21 a.m. Daniel
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Revitalizácia horského parku v Bratislave..
Title of topic in English: Revitalization of the forest park in Bratislava.
State of topic: approved (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Summary: Je to mestský park ktorý sa nachádza strede mesta, no zároveň je výnimočný svojou druhovosťou drevín, ktorá je pôvodná. Vznikol úpravou pôvodného lesného zoskupenia hlavne dubov a bukov. Ako problematiku môžeme brať zanedbanosť, okolité zastavanie prostredia, ktoré je v tesnej blízkosti. Horský park je chránený areál vo štvrtom stupni ochrany a platí preň prísny režim zasahovania do zelene. To znamená, že na každý úkon, ktorý tam chce mesto urobiť, potrebuje špeciálne povolenie. Tým pádom bude v návrhu veľmi náročné zohľadniť požiadavky verejnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-KKP Landscaping and Landscape Planning-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.