Jul 16, 2019   12:37 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh IPTV architektúry
Title of topic in English: Design of IPTV architecture
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ladislav Kočkovič
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ladislav Kočkovič
Summary: Riešiteľ najskôr charakterizuje platformu IMS. Následne uskutoční analýzu spôsobov prideľovania prenosovej kapacity IPTV toku v IMS sieti. Navrhne využitie sieťových komponentov pre prenos IPTV v IMS sieti s rozličnými typmi prevádzky a návrh implementuje do zvoleného simulačného prostredia. V záverečnej časti práce vyhodnotí správanie sa sieťových prvkov a dosiahnuté parametre QoS.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.