30. 10. 2020  14:33 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Android aplikácia na editovanie textových súborov
Názov témy anglicky:
Android application for editing text files
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Képešiová
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Zuzana Képešiová
Abstrakt: Cieľom zadanej bakalárskej práce je vytvorenie android aplikácie na vytváranie a editovanie textových súborov rôznorodých formátov a ich zdielanie s ďalšími užívateľmi. Úlohy: 1. Naštudujte si problematiku kódovania textových súborov, zdielania súborov a komunikáciu medzi užívateľmi. 2. Na základe analýzy vhodne navrhnite aplikáciu v prostredí android. 3. Vybrané riešenie implementujte a otestujte. 4. Spracujte používateľskú dokumentáciu k návrhu riešenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
B-API aplikovaná informatika
B-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
B-API aplikovaná informatika
B-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.