17. 9. 2019  21:59 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bipolárne heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO
Názov témy anglicky: Bipolar heterostructures based on diamond and ZnO
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marián Marton, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marián Marton, PhD.
Abstrakt: Študent s využitím nanotechnológií pripraví transparentnú heteroštruktúru (p-n) zo širokopásmových polovodičov - bórom dopovaného diamantu (p) a ZnO (n). Analyzuje fyzikálne a elektrické vlastnosti jednotlivých vrstiev, zmeria a vyhodnotí charakteristiky výslednej p-n štruktúry. Na záver vyhodnotí optimálne podmienky prípravy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ELN elektronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.