Jul 23, 2019   1:44 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zodpovedné investovanie verzus spoločensky zodpovedné podnikanie verzus HCS model 3E (ak. rok 2018/2019)
Title of topic in English: Responsible Investing versus Corporate Social Responsibility versus HCS Model 3E (as of 2018/2019)
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Summary: Zodpovedné investovanie versus spoločensky zodpovedné podnikanie versus HCS model 3E. http://www.ekologika.sk/zasady-zodpovedneho-investovania.html Zásady zodpovedného investovania boli vytvorené medzinárodnou skupinou inštitucionálnych investorov a odrážajú rastúcu dôležitosť environmentálnej a sociálnej problematiky vo vzťahu k podnikaniu, ako aj záležitostí týkajúcich sa dobrej správy v oblasti investičnej praxe. Proces vznikol na podnet generálneho tajomníka Organizácie spojených národov v spolupráci s UNEP Finance Initiative a UN Global Compact.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PPP Personnel Policy in Industrial Plant-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
MTFSTRM04_6I Strategic Management