18. 7. 2019  1:03 Kamila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh opatrení na vytvorenie systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZP (ak. rok 2018/2019)
Název tématu anglicky: Designing measures to create a Sustainable Shared Value Model (SIC) system in the context of a sustainable CAP (as 2018/2019)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Abstrakt: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Resposibility (CSR. Kritická systémová analýza uplatňovania konceptu spoločensky zodpovedného podnikania (SZP) v nadnárodných korporáciách a v MSP na Slovensku.Návrh opatrení na vytvorenie systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZP.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.