11. 12. 2019  10:04 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočie (ak. rok 2018/2019)
Název tématu anglicky: Fourth Industrial Revolution and Fifth Civilization Break - Change in Business Paradigm for 21st Century (2018/2019)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Abstrakt: "Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočie" bude nadväzovať na výskum VEGA "Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií a zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch SR" a 2 DizP: 1. "Aplikácia konceptu P2P v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním" a 2. "Strategický manažment v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra".Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.