Aug 17, 2019   7:48 p.m. Milica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na Slovensku (ak. rok 2018/2019)
Title of topic in English: Proposal to use the LOHAS consumer approach to gain competitive advantage for SMEs in Slovakia (ak. rok 2018/2019)
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Summary: Podľa nového modelu podnikania a zmeny paradigmy manažmentu medzi nové prístupy k vytváraniu konkurenčných výhod v podniku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania (USZP) a konceptom CSV (Creating Shared Value) - tvorba zdieľaných hodnôt (TZH) patrí spotrebiteľský prístup LOHAS. Na základe celosvetových skúseností, celý rad podnikov využíva ako konkurenčnú výhodu prihlásenie sa k USZP a UR na báze hodnôt spotrebiteľov typu LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) alebo "životného štýlu zdravia a udržateľnosti". Cieľom dizertačnej práce bude využitie spotrebiteľského prístupu LOHAS ako konkurenčnej výhody stratégie USZP pre MSP na Slovensku.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.