23. 8. 2019  3:01 Filip
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zjednotenie princípov zodpovedného investovania vo vzťahu k spoločensky zodpovednému podnikaniu a HCS modelu 3E (ak. rok 2018/2019)
Název tématu anglicky: Unification of Responsible Investing Principles in Corporate Social Responsibility and HCS Model 3E (ak. rok 2018/2019)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Abstrakt: Zásady zodpovedných investícií vytvorila medzinárodná skupina inštitucionálnych investorov a odzrkadľujú rastúci význam environmentálnych a sociálnych otázok vo vzťahu k podnikaniu, ako aj otázky týkajúce sa dobrej správy vecí verejných v investičnej praxi. V čase, keď na planéte Zem vzrastá geopolitický boj o obmedzené zdroje, a zároveň sa hľadá nový model podnikania, založený na stratégii "výhra-výhra", vyznieva spoločensky zodpovedné investovanie ako jediná udržateľná alternatíva investovania v 21. storočí. Cieľom dizertačnej práce bude rozpracovanie tohto konceptu pre ideálny priemyselný podnik svetovej triedy na základe kritickej systémovej historicko-logickej analýzy a metodológii výrokovej logiky v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (USZP) a HCS modelom 3E.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.