Oct 17, 2019   5:35 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zjednotenie princípov zodpovedného investovania vo vzťahu k spoločensky zodpovednému podnikaniu a HCS modelu 3E (ak. rok 2018/2019)
Title of topic in English: Unification of Responsible Investing Principles in Corporate Social Responsibility and HCS Model 3E (ak. rok 2018/2019)
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Summary: Zásady zodpovedných investícií vytvorila medzinárodná skupina inštitucionálnych investorov a odzrkadľujú rastúci význam environmentálnych a sociálnych otázok vo vzťahu k podnikaniu, ako aj otázky týkajúce sa dobrej správy vecí verejných v investičnej praxi. V čase, keď na planéte Zem vzrastá geopolitický boj o obmedzené zdroje, a zároveň sa hľadá nový model podnikania, založený na stratégii "výhra-výhra", vyznieva spoločensky zodpovedné investovanie ako jediná udržateľná alternatíva investovania v 21. storočí. Cieľom dizertačnej práce bude rozpracovanie tohto konceptu pre ideálny priemyselný podnik svetovej triedy na základe kritickej systémovej historicko-logickej analýzy a metodológii výrokovej logiky v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (USZP) a HCS modelom 3E.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPP Personnel Policy in Industrial Plant

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.