24. 8. 2019  21:57 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zjednotenie princípov zodpovedného investovania vo vzťahu k spoločensky zodpovednému podnikaniu a HCS modelu 3E (ak. rok 2018/2019)
Názov témy anglicky: Unification of Responsible Investing Principles in Corporate Social Responsibility and HCS Model 3E (ak. rok 2018/2019)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Abstrakt: Zásady zodpovedných investícií vytvorila medzinárodná skupina inštitucionálnych investorov a odzrkadľujú rastúci význam environmentálnych a sociálnych otázok vo vzťahu k podnikaniu, ako aj otázky týkajúce sa dobrej správy vecí verejných v investičnej praxi. V čase, keď na planéte Zem vzrastá geopolitický boj o obmedzené zdroje, a zároveň sa hľadá nový model podnikania, založený na stratégii "výhra-výhra", vyznieva spoločensky zodpovedné investovanie ako jediná udržateľná alternatíva investovania v 21. storočí. Cieľom dizertačnej práce bude rozpracovanie tohto konceptu pre ideálny priemyselný podnik svetovej triedy na základe kritickej systémovej historicko-logickej analýzy a metodológii výrokovej logiky v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (USZP) a HCS modelom 3E.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.