Jul 23, 2019   8:05 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium materiálov jadrových zariadení metódou Mössbauerovej spektrometrie
Title of topic in English: Investigation of materials of nuclear installations by Mössbauer spectrometry
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Summary: 1. Oboznámiť sa s princípmi Mössbauerovej spektrometrie a zvládnuť jej meracie techniky. 2. Oboznámiť sa s vplyvom ožiarenia na zmeny štruktúry a fyzikálnych vlastností kovových zliatin. 3. Vyšetriť vplyv ožiarenia na modifikáciu štruktúry vybraných materiálov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-JFI Nuclear and Physical Engineering -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.