28. 1. 2020  11:16 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Automatický preklad medzi RTL jazykmi
Název tématu anglicky: Automatic translation between RTL languages
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Abstrakt: RTL (register-transfer level) jazyky, napríklad VHDL, Verilog, SystemVerilog a Chisel sú jazyky určené na opis číslicovej elektroniky. Preto má zmysel zaoberať sa aj automatickým prekladom kódu z jedného jazyka do druhého. Analyzujte existujúce algoritmy a ich softvérové implementácie na preklad z jedného vybraného RTL jazyka do iného RTL jazyka. Na základe tejto analýzy navrhnite Vaše riešenie, ktoré by umožňovalo automaticky generovať kód v jednom z týchto jazykov na základe syntetizovateľného kódu v druhom jazyku. Navrhnuté riešenie implementujte v jazyku C/C++ a otestujte s použitím existujúcich príkladov kódu opísaných vo vybranom jazyku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.