Oct 20, 2020   2:56 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Automatický preklad medzi RTL jazykmi
Title of topic in English:
Automatic translation between RTL languages
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Summary:
RTL (register-transfer level) jazyky, napríklad VHDL, Verilog, SystemVerilog a Chisel sú jazyky určené na opis číslicovej elektroniky. Preto má zmysel zaoberať sa aj automatickým prekladom kódu z jedného jazyka do druhého. Analyzujte existujúce algoritmy a ich softvérové implementácie na preklad z jedného vybraného RTL jazyka do iného RTL jazyka. Na základe tejto analýzy navrhnite Vaše riešenie, ktoré by umožňovalo automaticky generovať kód v jednom z týchto jazykov na základe syntetizovateľného kódu v druhom jazyku. Navrhnuté riešenie implementujte v jazyku C/C++ a otestujte s použitím existujúcich príkladov kódu opísaných vo vybranom jazyku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.