Oct 23, 2020   0:15 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Automatická kontrola a oprava štýlu RTL kódu
Title of topic in English:
Automatic check and correction of RTL coding style
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: RTL jazyky sú jazyky určené na opis číslicovej elektroniky. Štýl písania RTL kódu výrazne ovplyvňuje čitateľnosť a chybovosť tohto kódu, rovnako ako je to pri písaní zdrojového kódu počítačových programov. Preto analyzujte vybraný RTL jazyk, jeho syntax a zaužívané štýly písania kódu v danom jazyku. Na základe analýzy navrhnite a implementujte program v jazyku C/C++, ktorý na vstupe dostane zdrojový kód vo vybranom RTL jazyku a výstupom programu bude zoznam porušení štýlu písania kódu a opravený kód. Riešenie otestujte na existujúcich príkladoch v danom RTL jazyku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.