21. 10. 2019  7:31 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Automatická kontrola a oprava štýlu RTL kódu
Názov témy anglicky: Automatic check and correction of RTL coding style
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Abstrakt: RTL jazyky sú jazyky určené na opis číslicovej elektroniky. Štýl písania RTL kódu výrazne ovplyvňuje čitateľnosť a chybovosť tohto kódu, rovnako ako je to pri písaní zdrojového kódu počítačových programov. Preto analyzujte vybraný RTL jazyk, jeho syntax a zaužívané štýly písania kódu v danom jazyku. Na základe analýzy navrhnite a implementujte program v jazyku C/C++, ktorý na vstupe dostane zdrojový kód vo vybranom RTL jazyku a výstupom programu bude zoznam porušení štýlu písania kódu a opravený kód. Riešenie otestujte na existujúcich príkladoch v danom RTL jazyku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.