Oct 27, 2020   11:15 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Senzory pre neuromonitoring
Title of topic in English: Sensors for neuromonitoring
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Monitorovanie funkčnosti vybranej časti nervovej sústavy je veľmi dôležité v rámci nerochirurgických ale aj mnohých iných operácií, počas ktorých hrozí nenávratné poškodenie danej časti nervovej sústavy. Analyzujte existujúce systémy používané na neuromonitoring a zamerajte sa na analógovo/senzorickú časť týchto systémov. Následne analyzujte na trhu dostupné komponenty, na základe ktorých navrhnete a zrealizujete vlastnú analógovo/senzorickú časť pre nový prototyp neuromonitorovacieho systému. Overte funkčnosť riešenia.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ELN Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.