27. 10. 2020  14:08 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Senzory pre neuromonitoring
Názov témy anglicky:
Sensors for neuromonitoring
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Abstrakt:
Monitorovanie funkčnosti vybranej časti nervovej sústavy je veľmi dôležité v rámci nerochirurgických ale aj mnohých iných operácií, počas ktorých hrozí nenávratné poškodenie danej časti nervovej sústavy. Analyzujte existujúce systémy používané na neuromonitoring a zamerajte sa na analógovo/senzorickú časť týchto systémov. Následne analyzujte na trhu dostupné komponenty, na základe ktorých navrhnete a zrealizujete vlastnú analógovo/senzorickú časť pre nový prototyp neuromonitorovacieho systému. Overte funkčnosť riešenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ELN elektronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.