Oct 22, 2020   4:14 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Návrh siete na čipe
Title of topic in English:
Network on Chip Design
State of topic:
approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Prvou fázou projektu bude analýza existujúcich spôsobov realizácie sietí na čipe učených pre efektívnu komunikáciu medzi viacerými časťami systému. Na základe analýzy navrhnite vlastnú sieť na čipe a opíšte vybraným opisným jazykom (napr. VHDL alebo SystemVerilog). Opis Vášho riešenia otestujte simuláciou vo vybranom simulačnom prostredí (napr. ModelSim).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ELN Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.