21. 10. 2019  7:52 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh siete na čipe
Názov témy anglicky: Network on Chip Design
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Abstrakt: Prvou fázou projektu bude analýza existujúcich spôsobov realizácie sietí na čipe učených pre efektívnu komunikáciu medzi viacerými časťami systému. Na základe analýzy navrhnite vlastnú sieť na čipe a opíšte vybraným opisným jazykom (napr. VHDL alebo SystemVerilog). Opis Vášho riešenia otestujte simuláciou vo vybranom simulačnom prostredí (napr. ModelSim).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ELN elektronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.