Jul 22, 2019   11:36 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vývoj vozidla AGV na báze PLC: integrovaná bezpečnosť
Title of topic in English: AGV system development: Integrated safety
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Summary: Model vozidla AGV je riadený pomocou PLC Siemens Simatic ET200S Failsafe CPU. Pri návrhu vozidla AGV, ktoré je pohyblivým strojom je nutné prihliadať na bezpečnosť obsluhy i napr. náhodných okoloidúcich. Preto je vhodné využiť možnosti konceptu integrovanej bezpečnosti (Safety Integrated). Úlohou projektu je pracovať na vývoji vozidla AGV s dôrazom na bezpečnostný koncept. Úlohy: 1. Naštudujte princípy funkčnej bezpečnosti a integrovanej bezpečnosti s využitím riadiacich systémov Simatic. 2. Naštudujte možnosti integrovanej bezpečnosti aktuálnej verzie vozidla AGV, prípadne navrhnite úpravu konfigurácie riadiaceho systému. 3. Implementujte bezpečnostné funkcie do modelu AGV vrátane využitia mobilného operačného panelu 277F IWLAN. 4. Postup riešenia úloh zdokumentujte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.