15. 10. 2019  13:44 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vývoj vozidla AGV na báze PLC: integrovaná bezpečnosť
Názov témy anglicky: AGV system development: Integrated safety
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Abstrakt: Model vozidla AGV je riadený pomocou PLC Siemens Simatic ET200S Failsafe CPU. Pri návrhu vozidla AGV, ktoré je pohyblivým strojom je nutné prihliadať na bezpečnosť obsluhy i napr. náhodných okoloidúcich. Preto je vhodné využiť možnosti konceptu integrovanej bezpečnosti (Safety Integrated). Úlohou projektu je pracovať na vývoji vozidla AGV s dôrazom na bezpečnostný koncept. Úlohy: 1. Naštudujte princípy funkčnej bezpečnosti a integrovanej bezpečnosti s využitím riadiacich systémov Simatic. 2. Naštudujte možnosti integrovanej bezpečnosti aktuálnej verzie vozidla AGV, prípadne navrhnite úpravu konfigurácie riadiaceho systému. 3. Implementujte bezpečnostné funkcie do modelu AGV vrátane využitia mobilného operačného panelu 277F IWLAN. 4. Postup riešenia úloh zdokumentujte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.