Jul 20, 2019   9:25 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh zlepšenia plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)
Title of topic in English: Proposal to improve planning of production processes in a selected industrial plant (Acad. y. 2018/2019)
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marek Jemala, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Marek Jemala, PhD.
Summary: Hlavným cieľom tejto práce je analyzovať a zlepšiť procesy plánovania/rozvrhovania a prípravy výroby. Medzi špecifické ciele patrí charakteristika inovačných procesov prípravy výroby, ich častí, nadväzností, determinantov, výhod a nevýhod. Práca má byť založená na analýze a komparácii domácej a zahraničnej odbornej literatúry a niekoľkých prípadových štúdií, analýze procesov výrobného plánovania zvoleného podniku, na porovnaní oboch analýz a sumarizácii najdôležitejších odporúčaní pre množné inovácie týchto procesov. Proces analýzy v podniku môže byť realizovaný prostredníctvom štruktúrovaných rozhovorov, dotazníkovou formou alebo štúdiom výrobno-technickej dokumentácie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.