May 24, 2019   11:05 p.m. Ela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh inovatívneho systému manažmentu výroby so zameraním na trendy Priemyslu 4.0 vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)
Title of topic in English: Proposal of innovative production management system focusing on Industry 4.0 trends in a selected industrial enterprise (Acad. 2018/2019)
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marek Jemala, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Marek Jemala, PhD.
Summary: Hlavným cieľom tejto práce je analyzovať špecifiká manažmentu výroby vybraného priemyselného podniku a analyzovať procesy inovácií vo výrobe so zameraním na trendy novej priemyselnej revolúcie 4.0. Medzi špecifické ciele patrí charakteristika výrobného programu a inovačných procesov výroby, ich častí, nadväzností, determinantov, výhod a nevýhod. Práca má byť založená na analýze a komparácii domácej a zahraničnej odbornej literatúry a niekoľkých prípadových štúdií, analýze procesov inovácií výroby a systému manažmentu výroby zvoleného podniku, na porovnaní oboch analýz a sumarizácii najdôležitejších odporúčaní pre množné inovácie týchto procesov. Proces analýzy v podniku môže byť realizovaný prostredníctvom štruktúrovaných rozhovorov, dotazníkovou formou alebo štúdiom výrobno-technickej dokumentácie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.