May 25, 2019   6:14 p.m. Urban
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh kompetenčného profilu pre manažéra logistiky v kontexte Industry 4.0. (Akad. rok 2018/2019)
Title of topic in English: Propsal of competence profile of logistics manger in context of Industry 4.0. (year 2018/2019)
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je na základe poznatkov získaných kritickou analýzou trendov a najnovších poznatkov v oblasti logistiky, manažmentu v kontexte 4. priemyselnej revolúcie a tiež analýzou súčasného stavu v konkrétnom podniku resp.v SR v oblasti navrhnúť identifikovať kľúčové kompetencie a vytvoriť kompetenčný profil manažéra logistiky. Zároveň v diplomovej práci budú zhodnotené prínosy navrhovaného riešenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PPP Personnel Policy in Industrial Plant-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.