16. 6. 2019  14:34 Blanka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh kompetenčného profilu pre manažéra logistiky v kontexte Industry 4.0. (Akad. rok 2018/2019)
Název tématu anglicky: Propsal of competence profile of logistics manger in context of Industry 4.0. (year 2018/2019)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je na základe poznatkov získaných kritickou analýzou trendov a najnovších poznatkov v oblasti logistiky, manažmentu v kontexte 4. priemyselnej revolúcie a tiež analýzou súčasného stavu v konkrétnom podniku resp.v SR v oblasti navrhnúť identifikovať kľúčové kompetencie a vytvoriť kompetenčný profil manažéra logistiky. Zároveň v diplomovej práci budú zhodnotené prínosy navrhovaného riešenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.