Jul 22, 2019   12:05 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: System detekcie web útokov s využitím semantiky
Title of topic in English: System for detection web attacks using semantics
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Summary: V súčasnosti sa internet a web aplikacie stavajú dôležitou súčasťou riešení v rôzných oblastiach. S nárastom ich využitia rastú aj snahy o útoky na web aplikácie. Pre detekciu a klasifikáciu web útokov sa ako vhodné riešenie ukazuje aj využitie semantiky. Navrhnite systém pre detekciu web útokov s využitím možnosti ontológie a inferenčných pravidiel a otestujte jej úspešnost detekcie. Úlohy: 1. Naštudujte súčasné metódy detekcie známých web útokov 2. Naštudujte možnosti využitia ontológie pre detekciu web útokov 3. Navrhnite system pre detekciu web útokov s využitím ontológie a semantických pravidiel 4. Implementujte a otestujte riešenieLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.