22. 9. 2019  16:17 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Meranie prenosovej rýchlostiIPSec Tunela pri vybratých metódach šifrovania
Názov témy anglicky: Measuring the transfer rate of the IPSec Tunnel for the selected encryption methods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Abstrakt: 1. Charakterizujte šifrovanie dát pomocou IPSEC. 2. Navrhnite metodiku merania prenosovej rýchlosti tunela IPSEC (s rôznou konfiguráciou). 3. Porovnajte použité šifrovacie algoritmy a ich vplyv na prenosovú rýchlosť.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-TLK telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.