18. 6. 2019  1:14 Vratislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza tepelného krehnutia vysoko-chrómových ocelí pre pokročilé jadrové reaktory
Názov témy anglicky: Thermal embrittlement of high-chromium steels for advanced nuclear reactors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Kršjak, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Vladimír Kršjak, PhD.
Abstrakt: - Využitie ocelí so zvýšeným podielom chrómu v radiačne a chemicky agresívnom prostredí pokročilých jadrových reaktorov - Štúdium precipitácie chrómu v Fe-Cr zliatinách vystavených teplotám blízkych 475 C s dôrazom na využitie PAS (#475embrittlement)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.