Oct 20, 2019   4:57 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh opatrení na zvýšenie synergie rôznych generácií zamestnancov v prostredí vybraného priemyselného podniku (2018/2019)
Title of topic in English: The Proposals for increasing the Different Employee Generations Synergy in the Industrial Company (2018/2019)
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Justína Mikulášková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Justína Mikulášková, PhD.
Summary: Hlavným cieľom navrhovanej témy je prostredníctvom návrhov reálne prispieť k synergii rôznych generácií zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku na Slovensku, a to takým spôsobom, aby tieto návrhy boli aplikovateľné v praxi a vychádzali z najnovších poznatkov o kooperácii a motivácii rôznych vekových skupín zamestnancov v priemyselných podnikoch na Slovensku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PMA Industrial Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.