26. 8. 2019  2:10 Samuel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Komplexné systémy a systémová dynamika ako východisko manažmentu 21. storočia (2018/2019)
Název tématu anglicky: Complex systems and Network Dynamics as the Recourse for Management of 21. Century (2018/2019)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Justína Mikulášková
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Justína Mikulášková
Abstrakt: Hlavným cieľom témy je prispieť k chápaniu významu komplexných systémov a systémovej dynamiky ako možným východiskám manažmentu 21. storočia. Téma je všeobecná a nemusí nutne vychádzať z reality priemyselného podniku. Vítané je všeobecné popísanie situácie v manažmente a jej prepojenie na konkrétne aplikácie riešení v kontexte s teóriou systémovej dynamiky a komplexných systémov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.