Oct 17, 2019   8:23 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Komplexné systémy a systémová dynamika ako východisko manažmentu 21. storočia (2018/2019)
Title of topic in English: Complex systems and Network Dynamics as the Recourse for Management of 21. Century (2018/2019)
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Justína Mikulášková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Justína Mikulášková, PhD.
Summary: Hlavným cieľom témy je prispieť k chápaniu významu komplexných systémov a systémovej dynamiky ako možným východiskám manažmentu 21. storočia. Téma je všeobecná a nemusí nutne vychádzať z reality priemyselného podniku. Vítané je všeobecné popísanie situácie v manažmente a jej prepojenie na konkrétne aplikácie riešení v kontexte s teóriou systémovej dynamiky a komplexných systémov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PMA Industrial Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.