25. 8. 2019  11:03 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Komplexné systémy a systémová dynamika ako východisko manažmentu 21. storočia (2018/2019)
Názov témy anglicky: Complex systems and Network Dynamics as the Recourse for Management of 21. Century (2018/2019)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Justína Mikulášková
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Justína Mikulášková
Abstrakt: Hlavným cieľom témy je prispieť k chápaniu významu komplexných systémov a systémovej dynamiky ako možným východiskám manažmentu 21. storočia. Téma je všeobecná a nemusí nutne vychádzať z reality priemyselného podniku. Vítané je všeobecné popísanie situácie v manažmente a jej prepojenie na konkrétne aplikácie riešení v kontexte s teóriou systémovej dynamiky a komplexných systémov.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.