Jul 20, 2019   10:33 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočie (2018/2019)
Title of topic in English: The Fourth Industrial Revolution and the Fifth Civilization Break - Change of the Business Paradigm for the 21st Century (2018/2019)
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Summary: Téma BP "Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočie" bude nadväzovať na výskum VEGA "Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií a zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch SR" a 2 DizP: 1. "Aplikácia konceptu P2P v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním" a 2. /Strategický manažment v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra".Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.