24. 10. 2019  6:14 Kvetoslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Spoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na Slovensku (2018-2019)
Název tématu anglicky: Corporate Social Responsibility - An Objective Strategy for SMEs in Slovakia (2018-2019
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Abstrakt: Spoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na Slovensku. Implementácia NPK SR na roky 2017-2021 a Modelu ZET pri zavádzaní USZP.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
MTFSTRM04_6I Strategický manažment