21. 10. 2019  12:16 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Spoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na Slovensku (2018-2019)
Názov témy anglicky: Corporate Social Responsibility - An Objective Strategy for SMEs in Slovakia (2018-2019
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Abstrakt: Spoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na Slovensku. Implementácia NPK SR na roky 2017-2021 a Modelu ZET pri zavádzaní USZP.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
MTFSTRM04_6I Strategický manažment