22. 9. 2019  16:00 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ontologický model pre bezpečnostnú doménu
Názov témy anglicky: The ontology model for the security domain
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Abstrakt: Bezpečnostné incidenty sa stávajú častým javom v súčasných informačných systémoch. Pre zefektívnenie boja s útočníkmi ktorý využívajú pokročilé techniky slúži aj zdielanie poznatkov v ramci bezpečnostnej domény medzi expermi o aktuálných technikách útočníkov. Jedným z možných riešení je využitie semantiky a ontológie na zdielanie informácií. Navrhnite ontologický model pre vybranú oblasť informačnej bezpečnosti a otestujte jej funkčnosť pri zbere a zdielaní informácií. Úlohy: 1. Naštudujte si známe štandardy pre zdielanie informácií v bezpečnostnej oblasti 2. Analyzujte vybranú oblasť informačnej bezpečnosti 3. Na základe získanych poznatkov navrhnite ontologický model pre vybranú oblasť 4. Navrhnite a implementujte nástroje na zber a ukladanie informácií do ontologického modelu 5. Otestujte vhodnost navrhnutého modelu pre účely zdielania informáciíObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.