18. 10. 2019  1:43 Lukáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Dynamická analýza s využitím ontológie
Název tématu anglicky: Dynamic analysis using ontology
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Abstrakt: Pre zlepšenie možností detekcie škodlivého kódu sa v sučasnosti často využíva dynamická analýza. Analýza nám umožňuje odhaliť správanie spusteného programu a následne na základe poznatkov a vzorov správania detekovať nežiadúce aktivity programu. Pre proces rozhodovania je možné využiť aj ontologickú inferenciu a rozhodovanie. Navrhnite systém pre zber a ukladanie vystupných dát z vybraného volne dostupného nástroja pre dynamickú analýzu programov. Navrhnite vhodnú metodiku pre vytváranie pravidiel a proces rozhodovania s využitím ontologie. Úlohy: 1. Analyzujte dostupné nástroje pre dynamickú analýzu kódu 2. Vytvorte nástroj pre zber dát a ukladanie z vybraného nástroja pre dynamickú analýzu 3. Naštudujte si možnosti a metodiky využitia inferencie a rozhodovania s využitím ontológie 4. Implementujte nástroj a otestujte úspešnosť identifikácie škodlivého kódu pre zber a analýzu dát z dynamickej analýzyOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.