Oct 20, 2019   1:25 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Dynamická analýza s využitím ontológie
Title of topic in English: Dynamic analysis using ontology
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Summary: Pre zlepšenie možností detekcie škodlivého kódu sa v sučasnosti často využíva dynamická analýza. Analýza nám umožňuje odhaliť správanie spusteného programu a následne na základe poznatkov a vzorov správania detekovať nežiadúce aktivity programu. Pre proces rozhodovania je možné využiť aj ontologickú inferenciu a rozhodovanie. Navrhnite systém pre zber a ukladanie vystupných dát z vybraného volne dostupného nástroja pre dynamickú analýzu programov. Navrhnite vhodnú metodiku pre vytváranie pravidiel a proces rozhodovania s využitím ontologie. Úlohy: 1. Analyzujte dostupné nástroje pre dynamickú analýzu kódu 2. Vytvorte nástroj pre zber dát a ukladanie z vybraného nástroja pre dynamickú analýzu 3. Naštudujte si možnosti a metodiky využitia inferencie a rozhodovania s využitím ontológie 4. Implementujte nástroj a otestujte úspešnosť identifikácie škodlivého kódu pre zber a analýzu dát z dynamickej analýzyLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.