22. 9. 2019  16:03 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dynamická analýza s využitím ontológie
Názov témy anglicky: Dynamic analysis using ontology
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Abstrakt: Pre zlepšenie možností detekcie škodlivého kódu sa v sučasnosti často využíva dynamická analýza. Analýza nám umožňuje odhaliť správanie spusteného programu a následne na základe poznatkov a vzorov správania detekovať nežiadúce aktivity programu. Pre proces rozhodovania je možné využiť aj ontologickú inferenciu a rozhodovanie. Navrhnite systém pre zber a ukladanie vystupných dát z vybraného volne dostupného nástroja pre dynamickú analýzu programov. Navrhnite vhodnú metodiku pre vytváranie pravidiel a proces rozhodovania s využitím ontologie. Úlohy: 1. Analyzujte dostupné nástroje pre dynamickú analýzu kódu 2. Vytvorte nástroj pre zber dát a ukladanie z vybraného nástroja pre dynamickú analýzu 3. Naštudujte si možnosti a metodiky využitia inferencie a rozhodovania s využitím ontológie 4. Implementujte nástroj a otestujte úspešnosť identifikácie škodlivého kódu pre zber a analýzu dát z dynamickej analýzyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.