May 22, 2019   0:36 a.m. Júlia, Juliana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podniku (2018/2019)
Title of topic in English: Proposal to improve the methodology for the implementation of cost controlling in selected industrial enterprise
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Summary: V konkurenčnom prostredí predstavuje kvalita výrobkov, nízke výrobné náklady a úspešná stratégia predaja základné kritéria pre úspešný vývoj spoločnosti. Nástroj, ktorý účinne pomáha v podnikateľskom sektore zabezpečiť dlhodobú existenciu spoločnosti je subsystém a zároveň nástroj riadenia, controlling. Controlling predstavuje nielen obraz o skutočnosti, ale aj o očakávaných finančných, technických a ekonomických cieľoch. Ukazuje smer vývoja a registruje odchýlky, nakoľko sa skutočnosť líši od očakávaných cieľov a zámerov. Zahŕňa v sebe systematické plánovanie, kontrolu a priebežné riadenie procesov, čím sa zlepšujú rozhodovacie procesy manažmentu spoločnosti a znižuje miera neurčitosti pri rozhodovaní.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.