16. 10. 2019  11:54 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zdielanie poznatkov v oblasti bezpečnosti
Názov témy anglicky: Sharing security knowledge
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Abstrakt: V sucasnej zlozitej situacii v oblasti informacnej bezpecnosti sa hladaju nove schemy na zniženie úspešnosti útokov a ich všasnú elimináciu. Jednym z prístupov je vytvorenie vhodných mechanizmov a riesení pre efektívne zdielanie poznatkov medzi expertmi v bezpečnostnej oblasti. Navrhnite a otestujte riesenie pre zdielanie poznatkov s vyuzitím dostupných standardov pre vybranú oblasť informačnej bezpečnosti. Otestujte možnosti využitia ontologie pre zdielanie informácií a porovnajte ju s inymi prístupmi Úlohy: 1. Naštudujte si známe štandardy pre zdielanie informácií v bezpečnostnej oblasti 2. Analyzujte hlavné oblasti informačnej bezpečnosti 3. Na základe získanych poznatkov navrhnite ontologický model pre vybrané oblasti 4. Navrhnite a implementujte riešenie pre zber a ukladanie informácií do ontologického modelu 5. Otestujte vhodnost navrhnutého modelu pre účely zdielania informácií a porovnajte s inymi modelmi pre zdielanie poznatkovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.