Jul 18, 2019   5:39 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Informačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska Neštich
Title of topic in English: Visitor Information Center for Neštich
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Summary: Predmetom riešenia je malé návštevnícke centrum situované pri slovanskom hradisku Neštich, ktoré sa nachádza nad obcou Sv. Jur. Objekt treba riešiť v kontexte s exponátom - hradiskom. Analyzovať urbanistické vzťahy, zohľadniť svahovitý terén. V samotnom objekte riešiť malé múzeum ,audiovizuálnu prezentáciu hradiska, zázemie kurátora a sprievodcu po hradisku, seminárnu miestnosť, prípadne kafetériu a ďalšie technicko-hospodárske a hygienické priestory.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PSA Building Construction and Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.