21. 8. 2019  2:24 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Informačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska Neštich
Názov témy anglicky: Visitor Information Center for Neštich
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Abstrakt: Predmetom riešenia je malé návštevnícke centrum situované pri slovanskom hradisku Neštich, ktoré sa nachádza nad obcou Sv. Jur. Objekt treba riešiť v kontexte s exponátom - hradiskom. Analyzovať urbanistické vzťahy, zohľadniť svahovitý terén. V samotnom objekte riešiť malé múzeum ,audiovizuálnu prezentáciu hradiska, zázemie kurátora a sprievodcu po hradisku, seminárnu miestnosť, prípadne kafetériu a ďalšie technicko-hospodárske a hygienické priestory.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.