Oct 18, 2019   6:59 a.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zadanie podľa podkladov súťaže Isover Saint-Gobain Multicomfot House Students Contest 2019
Title of topic in English: Assigment according to Isover Saint-Gobain Multicomfot House Students Contest edition 2019
State of topic: approved (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Summary: Vypracujte návrh v rozsahu požadovanom pre Diplomovú prácu, na základe zadania medzinárodnej študentskej súťaže Isover Saint-Gobain Multi Comfort House Students Contest 2019, ktoré bude umiestnené v Taliansku, v meste Miláno. Zamerajte sa na zdokumentovanie architektonického návrhu a plnenie parametrov optimálneho vnútorného prostredia s cieľom posilniť trvalú udržateľnosť návrhu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PSA Building Construction and Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.